محور امنیت رسانه ها انتخابات ستاد انتخابات

محور: امنیت رسانه ها انتخابات ستاد انتخابات اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار گوناگون تعهد گرفتن دانشگاه باکینگهام، صدای دانشجویان را درآورد

روزنامه ی ایندیپندنت تأکید کرد، مدیریت دانشگاه با این نخستین گام، تلاش دارد تا نخستین دانشگاه خالی از مواد مخدر بریتانیا باشد. این روزنامه همچنین اشاره نمود، مد

تعهد گرفتن دانشگاه باکینگهام، صدای دانشجویان را درآورد

تعهد گرفتن دانشگاه باکینگهام، صدای دانشجویان را درآورد

عبارات مهم : مدیریت

روزنامه ی ایندیپندنت تأکید کرد، مدیریت دانشگاه با این نخستین گام، تلاش دارد تا نخستین دانشگاه خالی از مواد مخدر بریتانیا باشد. این روزنامه همچنین اشاره نمود، مدیریت دانشگاه نام دانشجویانی که در محوطه ی دانشگاه از آنان مواد مخدر به دست آورد، به پلیس گزارش خواهد داد. این عنوان خشم انجمن دانشجویی باکینگهام را برانگیخته و آنها درون دیوارهای دانشگاه اعتراض کرده اند.

به گزارش تابناک باتو، در یک گام تازه جهت جلوگیری از سوء مصرف مواد مخدر در محوطه ی دانشگاه، دانشگاه معتبر باکینگهام انگلستان اعلام کرد که دانشجویان باید تعهد جدیدی را بپذیرند. بنا بر این تعهد، دانشجویان نباید در داخل ساختمان های دانشگاه مواد مخدر مصرف کنند و در صورتی که دانشجویان این تعهد را امضا نکنند، خود را در معرض جدایی و انفصال کامل از دانشگاه قرار خواهند داد.

روزنامه ی ایندیپندنت تأکید کرد که مدیریت دانشگاه با این نخستین گام، تلاش دارد تا نخستین دانشگاه خالی از مواد مخدر بریتانیا باشد.

تعهد گرفتن دانشگاه باکینگهام، صدای دانشجویان را درآورد

این روزنامه همچنین اشاره کرد، مدیریت دانشگاه نام دانشجویانی را که در محوطه ی دانشگاه از آنان مواد مخدر ضبط کند، به پلیس گزارش خواهد داد. این عنوان خشم انجمن دانشجویی باکینگهام را برانگیخته و آنها درون دیوارهای دانشگاه اعتراض کرده اند.

مدیریت دانشگاه در پاسخ به این اعتراضات گفته که همواره در جهت ارتقای سطح آموزشی و نقش تربیتی دانشگاه در جامعه ی بریتانیا تأکید دارد؛ بنابراین، سیاست های جدیدی در پیش گرفته تا نخستین دانشگاه خالی از مواد مخدر در بریتانیا همزمان با شروع سال تحصیلی تازه باشد.

روزنامه ی ایندیپندنت تأکید کرد، مدیریت دانشگاه با این نخستین گام، تلاش دارد تا نخستین دانشگاه خالی از مواد مخدر بریتانیا باشد. این روزنامه همچنین اشاره نمود، مد

واژه های کلیدی: مدیریت | مدیریت | دانشگاه | روزنامه | دانشگاه | روزنامه | دانشجویان | اخبار گوناگون

تعهد گرفتن دانشگاه باکینگهام، صدای دانشجویان را درآورد

تعهد گرفتن دانشگاه باکینگهام، صدای دانشجویان را درآورد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs