محور امنیت رسانه ها انتخابات ستاد انتخابات

محور: امنیت رسانه ها انتخابات ستاد انتخابات اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی سخاوتمند باشید، شاد باشید

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که سخاوتمندی حتی به میزان اندک، خوش حالی آفرین است و انسان هایی که دغدغه رفاه همنوع را دارند، در قیاس با افرادی که به فکر منافع خود

سخاوتمند باشید، شاد باشید

سخاوتمند باشید، شاد باشید

عبارات مهم : محققان

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که سخاوتمندی حتی به میزان اندک، خوش حالی آفرین است و انسان هایی که دغدغه رفاه همنوع را دارند، در قیاس با افرادی که به فکر منافع خود هستند، شادترند.

به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی ساینس دیلی، این مطالعه که به وسیله محققان دانشگاه زوریخ در سوییس انجام شد، نشان می دهد که حتی صرف تعهد به سخاوت، موجب بروز تغییری در مغز می شود که انسان را شادتر می کند.

سخاوتمند باشید، شاد باشید

بر اساس نتیجه های این مطالعه، کار خوب کردن جهت دیگران، به بسیاری از افراد احساس خوشایندی می بخشد که محققان آن را رضایتمندی گرم می نامند .

در ابتدای این مطالعه به 50 نفر گفته شد که چند ماه بعد مبلغی پول دریافت خواهند کرد و باید آن را خرج کنند. نیمی از افراد شرکت کننده در این مطالعه متعهد شدند که پول را جهت یکی از آشنایان خود خرج کنند و نیمی دیگر گفتند که آن را جهت خود خرج می کند.

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که سخاوتمندی حتی به میزان اندک، خوش حالی آفرین است و انسان هایی که دغدغه رفاه همنوع را دارند، در قیاس با افرادی که به فکر منافع خود

سپس محققان دانشگاه زوریخ فعالیت در سه ناحیه مغزی را بررسی کردند. این مناطق مشمول بر temporoparietal junction، جایی که رفتارهای نوع دوستانه و سخاوتمندی پردازش می شود، ventral striatum جاییکه با خوش حالی ارتباط دارد و orbitofrontal cortex که جوانب مثبت و منفی تصمیمات را در طول تصمیم گیری ها اندازه می گیرد، بودند. آنها همچنین میزان خوش حالی شرکت کنندگان در این مطالعه را قبل و بعد از آزمایش، جویا شدند.

نتایج این مطالعه نشان داد که نوعدوستی و خوش حالی روی یکدیگر تاثیر می گذارند و حتی داشتن اندکی سخاوت افراد را شادتر می کند.

براساس تازه ترین یافته این مطالعه، سخاوتمندی به خودی خود خوش حالی آفرین هست، ولی زیاد کردن میزان آن لزوما به زیاد کردن خوش حالی فرد منجر نمی شود.

سخاوتمند باشید، شاد باشید

واژه های کلیدی: محققان | مطالعه | دانشگاه | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs